Viac o ReFISe

ReFIS a účtovníctvo
ReFIS nenahrádza účtovníctvo, oba systémy sú vzájomne komplementárne. Účtovníctvo neposkytuje údaje ako ReFIS (a naopak, ReFIS sa nesnaží podporovať účtovníctvo).

Referencie

ReFIS sme implementovali do rôznorodých firiem z rôznych odvetví. Vyberáme niekoľko našich referencií, pre prípadové štúdie z Vášho odvetvia nás prosím kontaktujte.

Komu je ReFIS určený?

ReFIS umožňuje každému pracovníkovi pracovať so zdrojmi, za ktoré je zodpovedný (majetok, projekt, ľudia, školenia, atď). Všetky funkcie ReFISu môžu pracovníci vykonávať v súlade s prístupovými právami, ktoré dostanú pridelené.

To znamená, že každý používateľ informačného systému ReFIS môže:

  • pracovať iba s tými údajmi, ku ktorým má povolený prístup
  • pracovať s údajmi iba spôsobom, ktorý má povolený (napríklad môže iba čítať údaje, môže ich meniť atď.).

Príklad:
pracovník tvorí rozpočet za svoju oblasť (môžu byť napríklad konkrétne projekty, oddelenie, autá alebo iný typ majetku), bez prístupu k rozpočtom iných oblastí. V závislosti od práv môže ďalší pracovník integrovať rozpočty jednotlivých oblastí do celkového rozpočtu. Obdobne sú práva prispôsobiteľné v ďalších moduloch - napríklad pri porovnaní plánu a reality pre projekt.

Majitelia firiem

ktorí potrebujú strategické informácie o smerovaní svojej produktívne fungujúcej firmy.

Riaditelia firiem, orgánov verejnej správy a iných organizácií

ktorí majú radi veci vo svojej firme plne pod kontrolou.

Finančný riaditelia (CFO) a pracovníci finančných oddelení

ktorí nechcú pôsobiť ako strážnik peňazí, ale znalec a strategický partner celej firmy.

Vedúci útvarov

ktorí chcú implementovať strategické ciele firmy vo svojom útvare a efektívne riadiť útvar.

Vedúci projektov

ktorí vždy dokončia projekt s plánovanými zdrojmi, v dohodnutom rozsahu a nerobí im problém šibeničný deadline.

Personalisti, Správcovia reálneho majetku, finančného majetku, IT, áut a iní pracovníci

ktorí radi používajú efektívne nástroje na podporu svojej práce.

Newsletter pre majiteľov a riaditeľov firiem.
Maximálne jeden e-mail mesačne, kedykoľvek sa dá odhlásiť.

Kontakt

Máte nezáväzný záujem o ReFIS?
Modul:  
*
*
*
*

* Povinné položky

ReDS, spol. s r.o.

Saratovská 7
841 02 Bratislava
Tel: +421 903 416 566
E-mail: io

Tlačové správy

Prvý ERP systém na svete s podporou pre bitcoin a blockchain pochádza zo Slovenska.

26. februára 2018, Bratislava. Firemný informačný systém ReFIS ako prvý ERP (Enterprise Resource Planning) systém na svete prináša plnú podporu pre prácu s bitcoinom (BTC) a ďalšími kryptomenami. Používatelia ReFISu získajú možnosť pracovať s bitcoinom úplne rovnako ako s bežnými menami alebo bankovými účtami. Firmy používajúce ReFIS tak môžu vystavovať objednávky alebo faktúry v kryptomene bitcoin, prijímať za ne platby alebo riadiť cashflow rovnako, ako to robia v eurách, či iných menách.

“Vždy ma poteší, ak slovenská firma prinesie inováciu alebo uľahčí podnikateľom život. Tentokrát sme sa o to postarali my v rámci softvéru pre profesionálne riadenie firmy ReFIS, ktorým už dnes riadi svoje firmy niekoľko stoviek slovenských podnikateľov. Pre platby kryptomenami nepotrebujete povolenia, ani chodiť do banky. Pri bankovom prevode do Číny som bol zvyknutý, že trval aj dlhšie ako týždeň, pri platbe bitcoinom je moja transakcia potvrdená za niekoľko minút. Túto možnosť chceme dať aj našim klientom, a to že sme v tom prví na svete, je príjemný pocit,” hovorí Ondrej Krško, konateľ ReSOFT s.r.o., ktorá stojí za vývojom firemného informačného softvéru ReFIS.

Nové funkcie smart-contracts

Ďalším očakávaným využitím technológie blockchain okrem kryptomien sú smart-contracts. Už v aktuálnej verzii ReFIS umožňuje evidovať zmluvu v elektronickej forme aj s platobnými podmienkami, teda dokáže automaticky na základe zmluvy vystaviť faktúru (billing) alebo vypočítať cash-flow v budúcnosti, ktorý zahŕňa aj údaje zo zmlúv (lízing, nájomné, budúce úhrady od zazmluvnených zákazníkov, a podobne). Smart-contracts dokážu procesy ešte viac automatizovať a výrazne tým ušetriť firme náklady. Na základe skúseností nadobudnutých pri implementácii kryptomien bude v budúcnosti ReFIS rozšírený aj o ďalšie funkcie na prácu so smart-contracts.

PSD2 prinesie zmeny

Na ďalšie zmeny v ReFIS-e sa môžu podnikatelia tešiť aj po liberalizácii bankového trhu, ktorú prináša európska smernica PSD2. Smernica ukladá bankám, aby tretím stranám sprístupnili dáta svojich klientov. Táto povinnosť znamená pre banky, že sa môžu stať len pasívnym prostredníkom pri poskytovaní týchto nových služieb. Softvér, resp. nová platforma, ktorú ReSOFT, s.r.o. vyvíja, môže po novom slúžiť aj ako internet banking v rámci všetkých bankových účtov v rôznych bankách, čiže používatelia budú mať všetko k dispozícii na jednom mieste.

O informačnom systéme ReFIS

Firemný informačný systém ReFIS je ERP systém, ktorý pomáha profesionálne riadiť firmu majiteľom a riaditeľom. Je nenahraditeľným nástrojom pre vedúcich projektov, vedúcich útvarov a ďalších pracovníkov firmy. Zjednodušuje prácu finančného riaditeľa. Plne podporuje všetky finančné potreby firmy, od plánovania peňazí a tvorby rozpočtu, cez schvaľovanie faktúr alebo vydaných objednávok, až po manažérske účtovníctvo. Viac na www.refis.sk

Kontakty pre médiá

Peter Filip, marketingový manažér ReFIS
Telefónne číslo: +421 903 416 566
E-mail: peip

Getme.sk
Komunikačný tím Getme.sk

Technické požiadavky

Firemný informačný systém ReFIS má následujúce vlastnosti:

Spracované v redakčnom systéme MojSystem™.

Copyright © 2015 - 2019 ReSOFT, s.r.o.