Softvér pre automatickú
fakturáciu a billing

Kompatibilný s každou firmou

Ako funguje ReFIS Billing

 1. 1.
  Automatické
  vypočítanie sumy faktúry
  presne podľa
  špecifík Vašej firmy
 2. 2.
  Odoslanie faktúry,
  sledovanie úhrady,
  odoslanie upomienky
 3. 3.
  Export do ďalších
  IT systémov (účtovný
  softvér) alebo
  reporty
Zapracovavanie špecifických požiadaviek, podľa toho, ako funguje fakturácia vo Vašej firme

Pre koho je ReFIS Billing

 • Majiteľ a riaditeľ

  ReFIS Billing reálne zvyšuje tržby a zisk - z existujúcich implementácii sme zistili, že priemerne mali firmy fakturovať až o +3,72% viac.

  viac
 • Účtovné oddelenia

  ReFIS Billing vytvára faktúry automaticky, oslobodí Vás od manuálnej zdĺhavej tvorby faktúr.

  viac

 • Finační manažéri

  Ak potrebuje zlepšiť cashflow firmy, znížiť krátkodobé úverové zaťaženie, je ReFIS Billing určený práve Vám.

  viac
 • Projektoví a obchodní manažéri

  Ak príprava podkladov pre fakturáciu uberá aj z Vášho produktívneho času, ReFIS Billing Vám môže ušetriť 6 hodín mesačne.

  viac

Výsledky u našich zákazníkov

 • Vyššie
  tržby

  až o +3,72%
  Ak by firmy nezabúdali fakturovať niektoré položky, mohli mať obrat vyšší až o 3,72% (porovnávame automatickú fakturáciu s manuálnou, za rok pred nasadením systému).
 • Rýchlejšia
  fakturácia

  100% načas
  ReFIS Billing vystaví 100% faktúr a upomienok hneď v prvý možný deň, bez ohľadu na sviatky, množstvo faktúr alebo práceneschopnosť.
 • Lepší
  cashflow

  o 18,77%
  V priemere o 23,11% narástol ARTR, respektíve doba splatnosti pohľadávok (DSO) sa skrátila až o 18,77%.
 • Úspora
  času

  6h/mesiac
  V priemere na jedného manažéra bolo ušetrených až 6 hodín mesačne strávených na administratíve pri tvorbe fakturačných podkladov.

Naši klienti