Rýchlejšia fakturácia

Automatizuje výpočet fakturovanej sumy

Automatická fakturácia výrazne zrýchľuje fakturačný proces firmy. Zrýchly každý krok: od výpočtu výšky fakturovanej sumy, voľby obdobia, odoslania faktúry e-mailom alebo poštou, až po "naháňanie" úhrady a inkasa pohľadávok.

Podmienky fakturácie sa líšia od firmy k firme. ReFIS Billing je kompatibilný s každou firmou - dokáže automatizovať fakturáciu od najjednoduchších (pravidelná opakovaná platba v rovnakej sume) až po veľmi komplikované (aj s prepojením na existujúce interné systémy firmy).

Lepší cashflow

Majte na účte viac peňazí. A čo najskôr.

Okamžité vystavovanie faktúr, predfaktúr alebo upomienok výrazne zlepší cashflow firmy. Napríklad: ReFIS Billing dokáže automaticky vypočítať fakturovanú sumu a poslať predfaktúru. Po prijatí platby na účet môže sám automaticky poslať faktúru. Ak sa blíži termín splatnosti a platba ešte neprišla, systém rozpošle zákazníkom SMS s pripomienkou. Následne dokáže "naháňať" úhradu pomocou upomienky.
Navyše vďaka zníženiu chybovosti ReFIS Billing reálne zvyšuje príjmy, čo má ďalší pozitívny dopad na cashflow firmy.

Až 15% firiem, ktoré využívali faktoring, prestalo túto službu potrebovať po zavedení automatickej fakturácie pomocou ReFIS Billing a ušetrili tak na poplatkoch banke. Výrazne narástol aj ARTR, v priemere o 23,11%, respektíve doba splatnosti pohľadávok (DSO) sa skrátila až o 18,77%.

Vyšší zisk vďaka zníženiu chybovosti

Naozaj ste vyfakturovali všetko?
    Po zavedení fakturačného softvéru ReFIS Billing u každého zákazníka vykonávame test. V ňom porovnávame fakturáciu za rok pred nasadením systému:
  • - aká skutočne bola, bez použitia automatického billingového softvéru
  • - aká by bola, keby bol v tom roku použitý ReFIS Billing

Potvrdzujeme si tak správnosť našej implementácie pre konkrétnu firmu. Zároveň tým však odhalíme chyby, ktoré vznikli pri manuálnom vystavovaní faktúr. Priemerne mohli firmy fakturovať až o +3,72% viac.
Našli sa aj prípady vyššej fakturácie ako bolo oprávnené. Tých bolo výrazne menej - obyčajne na ne upozorní nahnevaný zákazník.

Úspora času na administratívnych úkonoch

V niektorých firmách príprava podkladov pre fakturáciu uberá aj z produktívneho času manažérov alebo obchodníkov. Vďaka automatizovanej fakturácii sa manažéri môžu viac venovať aktivitám priamo súvisiacim s ich prácou.

V neposlednom rade, s ReFISom dostanú projektoví manažéri aj prístup k elektronickej verzii všetkých dokladov k dispozícii 24/7 odkiaľkoľvek. Môžu tak ľahko odsledovať stavy úhrad faktúr za ich projekty.

Zníženie pracnosti

ReFIS Billing vytvára faktúry automaticky, oslobodí Vás od manuálnej tvorby faktúr. V niektorých firmách sme dokázali ušetriť až 98% času pri vytváraní vydaných faktúr.

Naprogramujeme špecifický modul, ktorý bude robiť výpočet výšky faktúry presne podľa potrieb Vašej firmy. Nechajte za seba pracovať počítač pri opakovaných monotónnych prácach a zbavte sa tak aj vzniku potenciálnych chýb.