Archivácia a digitalizácia dokumentov

ReFIS automaticky extrahuje všetky dôležité dáta zo žiadaniek, objednávok, faktúr a ďalších dokladov. Oslobodí Vás od chýb pri manuálnom zadávaní a ušetrí vám desiatky hodín času.

Všetky dokumenty budete mať dostupné online 24/7 v prehľadnom archíve. Navyše získate ďalšie výhody a funkcie ReFIS-u ako schvaľovanie dokumentov, workflow (poradie, ako dokumenty kolujú medzi zamestnancami) a centrálnu elektronickú podateľňa na spracovanie dokladov.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a vyskúšajte ReFIS Flow zdarma.

DEMO ZADARMO    alebo zavolajte +421 915 752 562

Aké ďalšie benefity vďaka ReFIS-u získate?

Zníženie chybovosti

ReFIS Vďaka funkcii OCR minimalizuje ľudský faktor a tým odstraňuje chybovosť pri prepisovaní dokladov. Príjem dokladov cez centrálnu podateľňu do online archívu znižuje riziko straty dokladu. A schvaľovací proces zabezpečí, že doklad prejde "cez ruky" osoby, ktorá dokáže posúdiť ich správnosť.

    Vyhnete sa tak najčastejšim problémom, s ktorými sa potýkali naši zákazníci pred zavedením ReFIS-u:
  • úhrady na nesprávny účet, s nesprávnym variabilným symbolom alebo v inej mene
  • strata dokladov
  • vydaná objednávka mimo plánu, o ktorej vo firme nikto nevedel až do príchodu faktúry

Presné a spoľahlivé dáta z ReFISu je možné exportovať do ďalších firemných informačných systémov.

Úspora času na administratívnych úkonoch

Administratívne úkony neberú čas len administratívnym pracovníkom, ale čo je horšie - odoberajú aj z produktívneho času manažérov. ReFIS tak šetrí čas dvakrát. Manažéri sa môžu viac venovať aktivitám priamo súvisiacim s ich prácou. A zároveň odbúrava nepotrebnú prácu administratívnych pracovníkov. Spolu s odstránením nepotrebných a neefektívnych nákladov ReFIS prináša ešte ďalší dôvod, prečo Vaša firma môže rýchlejšie napredovať.

V neposlednom rade, elektronické úložisko všetkých dokladov k dispozícii 24/7 odkiaľkoľvek usporí čas pri hľadaní dokladu.

Zníženie pracnosti a zrýchlenie procesov

ReFIS výrazne zrýchli efektivitu viacerých firemných procesov: rýchlejší nákupný proces vďaka online schvaľovaniu žiadaniek a objednávok, superrýchla automatická elektronizácia dokladov (OCR), rýchlejší schvaľovací proces došlých faktúr, 24/7 dostupný online archív dokladov, centrálna elektronická podateľňa na spracovanie dokladov. To sú všetko veci, ktoré posunú Vašu firmu na novú úroveň.

ReFIS výrazne zrýchľuje procesy, schvaľovanie a tok operatívnych dokumentov.

Odstránenie nepotrebných a neefektívnych nákladov

Schvaľovanie objednávok a žiadaniek zamedzí nepotrebným nákupom. Schvaľovanie prijatých faktúr zase znižuje pravdepodobnosť úhrady faktúry, ktorá nebola oprávnene fakturovaná - napríklad práce boli dodané v inom rozsahu, tovar v inej kvalite a podobne. Zároveň budete mať k dispozícii prehľad všetkých nákladoch firmy.

ReFIS reálne znižuje náklady, predpokladané hodnoty pre Vašu firmu môžete vypočítať pomocou kalkulačky.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a vyskúšajte ReFIS Flow zdarma.

DEMO ZADARMO    alebo zavolajte +421 915 752 562

Hrdo vyvíjané na Slovensku,
s radosťou používané vo svete

  • 3 231 používateľov
  • 154 708 schválených dokladov za posledných 12 mesiacov
  • 12 rokov na trhu
  • zákazníci v 8 krajinách