Rýchlejšie schvaľovanie

Zrýchľuje procesy, schvaľovanie a tok operatívnych dokumentov

Vďaka online schvaľovaniu žiadaniek, objednávok, faktúr a ďalších dokladov výrazne zrýchlite schvaľovací proces. Online, z ľubovoľného miesta na svete môžete schvaľovať doklady. Workflow (poradie, ako dokumenty kolujú medzi zamestnancami) je nastaviteľný a môže zahŕňať viacero osôb. Kolega zodpovedný za vozový park uvidí len doklady týkajúce sa vozového parku a vie najlepšie posúdiť, či je fakturácia oprávnená.

Odstránenie nepotrebných a neefektívnych nákladov

Schvaľovanie objednávok a žiadaniek zamedzí nepotrebným nákupom. Schvaľovanie prijatých faktúr zase znižuje pravdepodobnosť úhrady faktúry, ktorá nebola oprávnene fakturovaná - napríklad práce boli dodané v inom rozsahu, tovar v inej kvalite a podobne. Znížte náklady firmy vďaka prehľadu o všetkých nákladoch, ktoré firma vynakladá.

ReFIS reálne znižuje náklady, predpokladané hodnoty pre Vašu firmu môžete vypočítať pomocou kalkulačky.

Zníženie chybovosti

Presné a spoľahlivé dáta
    Najčastejšie problémy firiem v roku 2018, ktoré sa na nás obrátili a stali sa našimi zákazníkmi boli:
  • - úhrady na nesprávny účet, s nesprávnym variabilným symbolom alebo v inej mene
  • - strata dokladov, alebo
  • - vydaná objednávka mimo plánu, o ktorej vo firme nikto nevedel až do príchodu faktúry.

ReFIS vďaka funkcii OCR minimalizuje ľudský faktor a tým odstraňuje chybovosť pri prepisovaní dokladov. Príjem dokladov cez centrálnu podateľňu do online archívu znižuje riziko straty dokladu. A schvaľovací proces zabezpečí, že doklad prejde "cez ruky" osoby, ktorá dokáže posúdiť ich správnosť.

Presné a spoľahlivé dáta z ReFISu je možné exportovať do ďalších firemných informačných systémov.

Úspora času na administratívnych úkonoch

Administratívne úkony spomaľujú Vašu firmu. Neberú čas len administratívnym pracovníkom, ale čo je horšie - odoberajú aj z produktívneho času manažérov. ReFIS tak šetrí čas dvakrát. Manažéri sa môžu viac venovať aktivitám priamo súvisiacim s ich prácou. A zároveň odbúrava nepotrebnú prácu administratívnych pracovníkov. Spolu s odstránením nepotrebných a neefektívnych nákladov ReFIS prináša ešte ďalší dôvod, prečo Vaša firma môže rýchlejšie napredovať.

V neposlednom rade, elektronické úložisko všetkých dokladov k dispozícii 24/7 odkiaľkoľvek usporí čas pri hľadaní dokladu.

Zníženie pracnosti a zrýchlenie procesov

ReFIS extrahuje všetky dôležité dáta z faktúr automaticky, oslobodí Vás od chýb pri manuálnom zadávaní dát. Účtovníci sa tak môžu venovať účtovaniu, namiesto zdĺhavého manuálneho prepisovania dokladov. Ušetrite až 80% času pri spracovaní prijatých faktúr.

ReFIS tiež výrazne zrýchli efektivitu viacerých firemných procesov: rýchlejší nákupný proces vďaka online schvaľovaniu žiadaniek a objednávok, superrýchla automatická elektronizácia dokladov (OCR), rýchlejší schvaľovací proces došlých faktúr, 24/7 dostupný online archív dokladov, centrálna elektronická podateľňa na spracovanie dokladov. To sú všetko veci, ktoré posunú Vašu firmu na novú úroveň.