Softvér pre spracovanie 10 000 faktúr ročne?

Pre nášho klienta so systémom ReFIS žiadny problém

Klient:

Spoločnosť ISMONT, developer a stavebná spoločnosť, pôsobiaca aj v oblasti realít, investícií a prevádzky budov. Projekty realizuje najmä na západnom Slovensku, ale napríklad aj v Banskej Bystrici.

Produkt:

Zostavy na riadenie a vyhodnotenie projektov po finančnej stránke.

Cieľ implementácie:

Klient ako developerská spoločnosť potrebuje pre manažérske rozhodovanie finančné informácie o jednotlivých projektoch, na jednom mieste so vždy aktuálnymi dátami.

Porovnanie projektov:

Spoločnosť ISMONT realizuje viacero projektov naraz. Možnosť sledovať a porovnať projekty vzájomne medzi sebou alebo s aktuálne náklady s rozpočtom je pre nich preto kľúčová.

Sledovanie nákladov:

Vďaka ReFISu v ISMONT dokážu sledovať všetky náklady na projekty podľa jednotlivých nákladových stredísk (mzdy, marketing, materiál, nepriame náklady atď). Prehľad o nákladoch je dostupný okamžite bez mesačných uzávierok. Pri konkrétnych projektoch je podiel jednotlivých stredísk na celkových nákladoch zobrazený aj graficky v grafe.

Určité typy nákladov nie sú priraditeľné ku konkrétnemu projektu, preto sa rozpočítajú pomerne podľa rozlohy projektu voči ostatným v danom mesiaci.

Prepojenie so schvaľovaním:

ReFIS umožňuje, aby sa každý doklad ihneď po jeho schválení prejavil v hodnotách zostavy. Takýto prehľad v reálnom čase pomáha lepšie sledovať, ako sa reálne náklady na konkrétny projekt vyvíjajú. Z kvalitných informácií je možné robiť lepšie rozhodnutia. Zostava zároveň umožňuje sledovať aj ešte neschválené doklady.

Ziskovosť projektu:

Veľmi dôležitou informáciou pre developerskú spoločnosť je ziskovosť jednotlivých projektov. Na základe dát z ReFISu je možnosť sledovať, koľko jednotlivé projekty spoločnosti prinášajú.

Výsledky:

Dostavili sa v zrýchlení práce dokumentov, ktoré sa spracúvajú digitálne bez manuálneho prepisovania a sú prehľadne triedené v rámci elektronického archívu, v ktorom sa nič nestratí. Všetky došlé faktúry vo firme HÍLEK a spol., a.s., prichádzajú cez systém ReFIS, kde prechádzajú schvaľovaním podľa určených pravidiel, po schválení sa importujú do účtovného programu spolu s uvedením účtu a strediska.

Klient:

Spoločnosť ISMONT, developer a stavebná spoločnosť, pôsobiaca aj v oblasti realít, investícií a prevádzky budov. Projekty realizuje najmä na západnom Slovensku, ale napríklad aj v Banskej Bystrici.

Produkt:

Zostavy na riadenie a vyhodnotenie projektov po finančnej stránke.

Cieľ implementácie:

Klient ako developerská spoločnosť potrebuje pre manažérske rozhodovanie finančné informácie o jednotlivých projektoch, na jednom mieste so vždy aktuálnymi dátami.

„Vďaka ReFISu dokážeme sledovať, ako sa vyvíjajú reálne náklady na projekt oproti jeho rozpočtu. Takisto si vieme porovnať jednotlivé projekty medzi sebou, a to z pohľadu celkovej plochy alebo aj prepočtom na metre štvorcové úžitkovej plochy,“
Jozef Farkaš, výrobný riaditeľ spoločnosti ISMONT
„Obrovskou výhodou je, že informácie sú takto dostupné kdekoľvek po prihlásení sa do ReFISu, sú aktuálne a nemusím ich žiadať z finančného oddelenia. Manažér projektu vidí údaje len za svoje projekty, ale napríklad ja vidím prehľad všetkých projektov,”
Jozef Farkaš, výrobný riaditeľ spoločnosti ISMONT
„V každom momente vidíme, koľko nás stáli napríklad jednotlivé etapy výstavby, a aj kto konkrétne nákupy schválil,“
Jozef Farkaš, výrobný riaditeľ spoločnosti ISMONT
„Je dôležité vedieť, aký výnosný je konkrétny projekt. V ReFISe vidíme výšku rozpočtu a jeho reálne náklady, a tieto údaje môžeme následne porovnať s tým, za koľko sme byty v danom projekte dokázali predať,“
Jozef Farkaš, výrobný riaditeľ spoločnosti ISMONT

Digitalizujte spracovanie dokladov aj vy:

Zobraziť kontakt

Naši vybraní klienti